Informatie

Stress en burn-out & werkwijze

Wat is stress- en burn-out?

De NVAB-richtlijn voor psychische problemen onderscheidt drie stressgerelateerde stoornissen – spanningsklachten, overspanning en burn-out.

Bij spanningsklachten gaat het bijvoorbeeld om moeheid, prikkelbaarheid, piekeren en slecht slapen.

Bij overspanning of surmenage zijn er naast spanningsklachten ook gevoelens van controleverlies en ernstige beroepsmatige en/of sociale functiebeperkingen.

Bij burn-out is er sprake van chronische overspanning, waarbij klachten langer dan zes maanden geleden zijn begonnen en gevoelens van uitputting sterk op de voorgrond staan.

Image
Meike Wilbrink Coach

Kenmerken van overmatige stress

 • Hoofdpijn
 • Vermoeid zijn / onrustig slapen
 • Geprikkeld reageren
 • Piekeren
 • Gespannen zijn / pijnlijke spieren
 • Lusteloos voelen
 • Geen belangstelling opbrengen voor mensen en dingen om je heen
 • Weinig plezier beleven / nergens zin in hebben
 • Moeite met concentratie / helder denken
 • Sneller emotioneel 

Burnout

Burnout wordt door Maslach, Schaufeli en Leiter (2001) omschreven als een drie dimensioneel construct, bestaande uit (1) emotionele uitputting ofwel het gevoelsmatig helemaal ‘op’ zijn; (2) depersonalisatie, ofwel een cynische, onverschillige en afstandelijke houding ten opzichte van de mensen waarmee men werkt of leeft; (3) verminderde persoonlijke bekwaamheid ofwel twijfel aan de eigen competentie in het werken met andere mensen.

Het belangrijkste kenmerk van burnout is het gevoel van uitputting dat gepaard gaat met spanningsklachten, verminderde effectiviteit, verminderde motivatie en problematische attitudes en gedragskenmerken. Dit uit zich o.a. in concentratieverlies, neerslachtigheid, interesseverlies, een cynische houding, slechte arbeidsprestaties en veelvuldig kortdurend ziekteverzuim (Schaufeli & Bakker, 2007).).

Wat zijn de oorzaken

Op grond van de in de evolutionaire psychologie verankerde sociale - uitwisselingstheorie wordt aangenomen dat emotionele overbelasting en dus burnout ontstaat wanneer de opbrengsten (‘baten’) die men uit sociale relaties met anderen verkrijgt niet in overeenstemming zijn met de investeringen (‘kosten’). Wanneer er sprake is van een chronische discrepantie tussen investeringen en opbrengsten, spreekt men van een negatieve uitwisselingsrelatie of gebrek aan wederkerigheid (reciprociteit) (Schaufeli & Bakker, 2007).

Ik bied drie verschillende trajecten

* Alle trajecten starten met een gratis intake, waarbij de hulpvraag bepaald wordt en gekeken wordt hoeveel sessies nodig zijn voor optimaal resultaat.

1. Reset coaching

8 weken – 5 sessies

Je loopt tegen kleine zaken aan op werk of thuis die stress gerelateerde klachten kunnen veroorzaken.

We richten ons op het (her)ontdekken van eigen kracht & gedrag.

 • 5 sessies met praktische oefeningen
 • Op doen van inzichten in gedrag en overtuigingen
 • Tools om inzichten op werk en thuis in te zetten

Tarieven

 • Intake: Gratis
 • 5 sessies: €600,-
  Preventief traject | geen uitval op werk; energieniveau prima, lichte spanningsklachten | 8-10 weken
 • 10 sessies: €1150,-
  Middel traject | (nog) geen uitval op werk; energieniveau laag, matige spanningsklachten, hulp bij balans werk-privé | 4-5 maanden
 • 15 sessies: €1575,-
  Lang traject | (deels) uitval op werk; energieniveau laag, ernstige spanningsklachten, privésituatie weinig ruimte voor herstel | 6 maanden